Baltijas čempionāts - LČ posms

Kupiskis, Lietuva, 22.06 - 23.06