CSDD informācijaVecums


Lai iegūtu tiesības vadīt ūdensmotociklus, motorjahtas, motorlaivas un kuterus ir jābūt sasniegušam šādu vecumu :

16 gadus - ūdensmotocikla un motorlaivas vadītāja apliecības iegūšanai;

18 gadus - ūdensmotocikla, motorlaivas, motorjahta un kutera vadītāja apliecības iegūšanai.


Apmācība


Apgūt nepieciešamās zināšanas, lai kārtotu eksāmenu atpūtas kuģu apliecības iegūšanai, var pašmācības ceļā vai apmeklējot kursus. Pēc CSDD rīcībā esošās informācijas kursus organizē:

SIA Jūrniecības tehniskais centrs - Puškina iela 3, Rīga, tālr.7229524, 6822995
Biedrība Andrjostas jahtklubs - Eksporta iela 1a, Rīga, tālr.9107479
SIA MBR Autoskola "Fortūna" - Merķeļa iela 8, Rīga, tālr.7288898, 7502233, 7391666
SIA Jūrniecības mācību centrs "Dienvidi" - Lomonosova iela 1/4b,Rīga, tālr.67100534
Zinātniski mācību konsultatīvais transporta un loģistikas centrs - Lomonosova iela 1, Rīga, tālr.7100635

SIA GoodLuck - Rīga, Dž. Dudajeva gatve 5a, tālr. 67311208, 28674054
SIA Katera - Rīga, Eksporta iela 3B-201, tālr.27073839, 67326254

Biedrība “Pilsētas Jahtklubs” – Rīga, Andrejostas iela 6, tālr.29196943
Ja gatavoties eksāmenam esat nolēmis patstāvīgi, iesakām iepazīties ar šādiem normatīvajiem aktiem un izziņas materiāliem:

- Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos, ar pielikumu

- Rīgas brīvostas noteikumi;

- 1972.gada Konvencija par starptautiskajiem kuģu sadursmju novēršanas noteikumiem (COLREG-72);

- Kardinālās sistēmas navigācijas zīmes;

- Kuģošanas līdzekļu navigācijas ugunis (attēli);

- Ugunis un zīmes Latvijas Republikas ūdeņos;

- Latvijas jūras navigācijas karšu simboli un saīsinājumi;

Atpūtas kuģu vadītāja apliecību ir iespējams saņemt pēc noteiktas kvalifikācijas eksāmena nokārtošanas. Tajā galvenokārt iekļauti jautājumi no noteikumiem par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos.

Teorētiskais eksāmens

Pēc nepieciešamo zināšanu un iemaņu apgūšanas pašmācības ceļā jāpiesakās uz teorētisko eksāmenu. Eksāmenu var kārtot kādā no 10 CSDD nodaļām visā Latvijā, kur sniedz vadītāju kvalifikācijas pakalpojumus.

Eksāmenam var pieteikties:

 - personīgi, ierodoties CSDD nodaļā;
 - pa tālruni;
 - CSDD e-pakalpojumos;

Piesakoties eksāmena kārtošanai personīgi pirmo reizi, CSDD:

- jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu (personas pasi, vadītāja apliecību, braukšanas mācību atļauju)
- jāuzrāda derīga medicīniskā uzziņa, ja par to CSDD reģistrā nav informācijas. Par to var pārliecināties CSDD e-pakalpojumos vai zvanot uz maksas informācijas tālruni 90004099. Medicīnisko uzziņu var saņemt pie ģimenes ārsta vai ārstniecības iestādēs izveidotās ārstu komisijās.
- jāveic apmaksa par teorētisko eksāmenu.

Piesakoties eksāmenam telefoniski vai CSDD e-pakalpojumos, augstāk minētie dokumenti jāuzrāda 30 minūtes pirms eksāmena.

Piesakoties uz atkārtotu teorētisko eksāmenu, papildus dokumenti nav jāiesniedz, bet pirms eksāmena jāveic tikai apmaksa par teorētisko eksāmenu - Ls 8,88.

Ja nevariet ierasties uz eksāmenu, paziņojiet par to ne vēlāk kā iepriekšējā darba dienā. To iespējams izdarīt personīgi ierodoties tajā CSDD nodaļā, kurā pieteikts eksāmens vai piezvanot pa tālruni, vai arī CSDD e-pakalpojumos. Par neierašanos uz pārbaudījumu bez iepriekšēja brīdinājuma, neapmeklētais eksāmens jāapmaksā pilnā apmērā. Apmaksa jāveic pirms eksāmena kārtošanas.


Eksāmens tiks pieņemts datorizēti, latviešu vai krievu valodā. Eksāmenā ir 20 jautājumi un atbilžu sniegšanai atvēlētais laiks ir 20 minūtes. Tas tiek uzskatīts par nokārtotu, ja netiek pieļautas vairāk kā 2 kļūdas. Vadītāja apliecību izsniedz tajā pašā dienā, kad CSDD nokārtots eksāmens.

Teorētiskais eksāmens izmaksās Ls 8,88, bet vadītāja apliecība Ls 15,50.


Reģistrācija


CSDD ir jāreģistrē ūdensmotocikli, motorlaivas, kuteri, kā arī var reģistrēt airu laivas pēc pašu vēlēšanās. Jāreģistrē ir arī piekarināmie motori, kuru jauda ir lielāka par 36,8 kW. Papildus informācija atrodama CSDD mājas lapā.


Kuģošanas transportlīdzekļus var reģistrēt jebkurā no CSDD nodaļām.


Naudas sodi


Arī uz kuģošanas līdzekļu vadītājiem attiecas noteikumi, kas saistīti ar braukšanu reibumā. Maksimālais pieļaujamais promiļu skaits organismā ir 0,5 promiles – tāpat kā autovadītājiem.


Tāpat noteikti arī šādi sodu apmēri:

Par braukšanu bez vadītāja apliecības – 100 līdz 150 lati

Par braukšanu ar nereģistrētu transportlīdzekli – 150 līdz 200 lati

0,5 līdz 1,5 promiles – 100 līdz 200 lati, atpūtas kuģa vadītāja apliecības atņemšana no 6 mēnešiem līdz 1 gadam

>1,5 promiles – 200 līdz 300 lati, atpūtas kuģa vadītāja apliecības atņemšana uz 2 gadiem.


Atpūtas kuģu vadītājiem jābūt īpaši uzmanīgiem pārvietojoties atpūtnieku zonās. Par atpūtas kuģa vadīšanu ar ātrumu, kas pārsniedz 5km/h, iekšējos ūdeņos tuvāk par 30 m no peldētāja – 50 līdz 200 lati, var atņemt apliecību līdz vienam gadam.


Detalizētāka informācija - http://www.csdd.lv, sadaļā Pakalpojumi


21.07.2010