LŪMSF Biedru sapulce 02.02.2021.

 Biedrība „Latvijas Ūdens motosporta federācija” informē, ka LŪMSF biedru sapulce notiks 2021.gada 2.februārī tiešsaistes platformā. Paredzētā dienas kārtība: 1. Ata Slaktera uzruna. 2. Grozījumi LŪMSF Statūtos. 3. Vēlēšanas: 3.1. Valdes locekļu vēlēšanas. 3.2. Valdes priekšsēdētaja vēlēšanas. 3.3. Prezidenta vēlēšanas. 3.4. Viceprezidenta vēlēšanas. LŪMSF biedriem līdz š.g. 28.janvārim rakstiskā veidā jāiesniedz priekšlikumi epastā: info@lumsf.lv LŪMSF biedriem š.g. 29.janvārī rakstiskā veidā izsūtīs balsošanas protokolu. Balsošana iespējama elektroniski līdz š.g. 1.februārim, nosūtot atbildi epastā: info@lumsf.lv Biedru sapulce un balsošana notiks ievērojot “Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma” 37.pantu.
20.01.2021