Apsveikums valsts svētkos!

 Pa ceļu iet eņģeļi un mani draugi. Un abās pusēs ir Latvija. Pa ceļu tek laiks.. Es gribu brīvi iet. Laikā, kas atvēlēts vien man. Un lai apkārt ir Latvija. Imants Ziedonis Latvijas Ūdens motosporta federācija sveic ūdens motosportistus, Goda zāles biedrus, komandas, ātrumlaivu būvētājus, mehāniķus un tiesnešus Latvijas Republikas proklamēšanas 102.gadadienā. “Latvija ir piemērs kā ar dedzīgu cilvēku rīcību pārvarēt grūtības, rast mieru un brīvību. Ojārs Vācietis reiz sacījis „..mani senči mācēja paredzēt laiku un laikmetu..” Mēs visi esam viens - Latvija. Mums ir laiks attīstīt pilnību sevī, lai sekotu mūsu senčiem,” teica Latvijas Ūdens motosporta federācijas prezidents Atis Slakteris. Godājot jūs Latvijas Republikas proklamēšanas 102.gadadienā, Latvijas Ūdens motosporta federācija
17.11.2020