Apsveikums Latvijas neatkarības deklarācijas atjaunošanas svētkos

 Laiks sākt! Un vienmēr iznāk tā, ka pirms Ir jāuzsāk ar sevi. Ir jāizrauj no miera dūksts Silts, augšupejošs pumpurs, ko sevī nes. Un itin visas nemirstīgās pasaules Ar Tevi sāksies. L.Briedis “Pagājuši 30 gadi, kopš Latvijas PSR Augstākā Padome 1990.gada 4.maijā pieņēma Deklarāciju “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”. 1990.gada 4.maija Deklarācija bija kulminācija latviešu tautas trešajai atmodai, kad cerības par neatkarīgu Latviju pārtapa īstenībā. Tieši 4.maijs simbolizē atjaunoto Latvijas valsti un tautas vienotību. Latvijas neatkarības deklarācijas atjaunošanas svētkos katrs jo katrs teiksim “Latvija, es Tevi mīlu!” Apsveicam!” teica Latvijas Ūdens motosporta federācijas prezidents Atis Slakteris. Informāciju sagatavoja LŪMSF preses dienests
29.04.2020