Daudz laimes dzimšanas dienā, Latvija!

 Latvijai Sēsties, saulīte, dimanta krēslā, Valdi pār Latvijas pakalniem brīviem, Susini purvus, līdzini dangas, Rādi tautai taisnības ceļu! – Velti nav raudātas sērdieņu asaras, Ceļi nu balti kā audekli lokās Pāri ziediem blāzmotām pļavām, Apmaldās kuplos labības laukos. Vārpa pie vārpas liec ragaino galvu, Gājējs apmulsis aiztura elpu... Rokas grib strādāt, puķes grib ziedēt, Vārpas grib barot darbīgo saimi. Priekā gavilē kalni un lejas. (K.Skalbe) “Kopā ar Latviju mēs esam tās vēsture, tagadne un nākotne. Darīsim Latviju mūžīgu! Daudz laimes dzimšanas dienā, Latvija!” sveic Latvijas Ūdens motosporta federācijas prezidents Atis Slakteris
14.11.2019