Sēru vēsts. Viktors Saulītis. (14.10.1941.-06.11.2019.)

 Ir apklusuši soļi, Vien paliek mīlestības gaišais stars. (O.Vācietis) “Viktors Saulītis ir viens no pirmajiem ūdens motosporta aizsācējiem Jūrmalā, laivu būves entuziasts, treneris un Latvijas ūdens motosporta Goda zāles biedrs. Viktoru vienmēr atcerēsimies kā draugu, jaunās paaudzes skolotāju un aizrautīgu, pieredzes bagātu cilvēku. Latvijas Ūdens motosporta federācijas vārdā izsaku visdziļāko līdzjūtību ģimenei, draugiem un ūdens motosporta saimei,” teica Latvijas Ūdens motosporta federācijas prezidents Atis Slakteris. Atvadīšanās no Viktora Saulīša notiks šo sestdien, 9.novembrī plkst. 13:00 Slokas vecajos kapos (pie Slokas stacijas).
06.11.2019