Notikusi LŪMSF Biedru sapulce

 Lai izvērtētu gada laikā paveikto un lemtu par nākotni, 29.martā LŪMSF biedri pulcējās uz ikgadējo sapulci “Driftahallē” Rīgā. Sapulcē piedalījās 12 no 13 biedrības biedriem. Sapulce norisinājās radoši konstruktīvā gaisotnē. Tika apstiprināts 2019.gada Latvijas čempionāta kalendārs, kurā pēc jelgavnieku lūguma tika mainīts Jelgavas posma datums uz 1.septembri. Tika apstiprināts arī starptautisko sacensību kalendārs. Bez lielām diskusijām tika apstiprināti organizatori Latvijas čempionāta posmiem, licences tiesnešiem, sarakstu papildinot ar Māri Zemraci, akvatoriju licences. Apstiprināja nacionālās klases: JT250 vai JTN250, T500 vai TN500, S550 vai SN550, RN2000. Nacionālajās klasēs spēkā ir UIM noteikumi un līdzšinējā motora homologācija ar federācijas pagarinājumu. Tika pārrunāta licences saņemšanas kārtība un noteikumi. Bet ļoti spraiga izvērsās diskusija par UIM tehnisko noteikumu izmaiņām par pilotu kombinezoniem. Pēc jaunajiem noteikumiem visiem pilotiem ir jābūt “cut resistant” kombinezoniem. Sakarā ar to, ka vairāki piloti jau ir nesekmīgi mēģinājuši iegādāties atbilstošos kombinezonus, nolēma ka 2019.gads ir pārejas posms LČ attiecībā uz UIM noteikumu punktu 205.11. Katrs pilots atsevišķi parakstās par paša risku un atbildību. UIM tehniskais komisārs Aivars Lenerts ziņoja par izmaiņām UIM noteikumos, kas pieņemtas UIM Ģenerālajā asamblejā Beirutā. Punkti, kuriem jāpievērš pastiprināta uzmanība, tiks nosūtīti klubiem atsevišķi. Tāpat tika apstiprināti LŪMSF priekšlikumi, ka vienādu punktu gadījumā pēdējais iebrauciens ir noteicošais. Un nolikumā papildināt – apavi – slēgti sporta apavi (gumijas apavi ar daļēji slēgtu aizmuguri nav pieļaujami). Apstiprināja “Motorsport 77” priekšlikumu papildināt nolikumu ar punktu: Katram pilotam personīgi un obligāti jāierodas uz apbalvošanas ceremoniju. Neattaisnotas neierašanās gadījumā komanda maksā soda naudu 50 EUR. Diskutējot par “NordOst” priekšlikumu par punktu skaitīšanu nolēma papildināt nolikumu ar punktiem – pilotam pasaules vai Eiropas čempionātā jāfinišē kādā no iebraucieniem (neskaitās DNF), lai saņemtu punktus LČ ieskaitē individuāli un komandām;LČ dalībnieks saņem attiecīgi LČ iegūtos punktus. Par “Mēmeles sports” priekšlikumu mainīt “Gada sportista” punktu aprēķināšanas sistēmu, tika nolemts no 2019.gada punktus skaitīt atsevišķi “Gada sportists” un “Gada sportists jauniešiem”. Pēc Mēmeles sports priekšlikuma tiks izvērtēta iespēja federācijai nodrošināt maināmus dzinēja “elektroniskos blokus”. Pēc LŪMSF priekšlikuma tika apspriesti Gliseru noteikumu papildinājumi. Galvenais tiesnesis Aivars Diķis sadarbībā ar tehniskajiem tiesnešiem sagatavos projektu, kas tiks apspriests un apstiprināts gliseru klases vidū. Konstruktīvas diskusijas norisinājās arī par citiem LŪMSF nozīmīgiem jautājumiem. “Mēs varam būt lepni par saviem sasniegumiem. Mums ir dalībnieku skaita ziņā kuplākais nacionālais čempionāts. Mums ir pasaules čempione “Formulā Future” Eliza Lakoviča-Lakovica, pasaules vicečempions F4 klasē Ņikita Lijcs, Eiropas čempione FR1000 klasē Ieva Millere un citi. Man ir prieks, ka visa Latvijas ūdens motosporta saime aktīvi iesaistās šī sporta veida popularizēšanā, jaunu sportistu piesaistīšanā. Ka sporta veids kļūs gados jaunāks, modernāks, ieviešam jaunas tehnoloģijas. To parādīja arī šī sapulce. Vienaldzīgo nebija. Bija aktīvas debates, jaunu priekšlikumu iesniegšana un izskatīšana ar mērķi uzlabot ūdens motosporta vidi Latvijā un kļūt stiprākiem pasaulē. Paldies visiem par to,” teica LŪMSF prezidents Atis Slakteris.
02.04.2019