Pateicība Dmitrijam Šilleram

 Īpašs paldies Dmitrijam Šilleram par izcili noorganizēto čempionātu, kura ieguldītais darbs atbalsojās dalībnieku un treneru pateicībās, kas liecina par LŪMSF un tās klubu spēju sarīkot starptautiskas sacensības visaugstākajā līmenī.
13.07.2016