UIM prezidents Rīgā tiekas ar Ati Slakteri

 Ceturtdien, 10.oktobrī Rīgā, Latvijā notika radoša tikšanās starp UIM prezidentu Raffaele Chiulli un LŪMSF prezidentu Ati Slakteri. Mītiņa gaitā tika apspriestas ātrumlaivu aktivitātes Latvijā, tostarp Baltijas reģionā, tradīcijas, jauniešu sasniegumus, Formula Future projekta virzību un kopējo ieguldījumu ātrumlaivās. Sāncensības regularitāte, infrastruktūras pieejamība un tradīcijas dažādu sacensību organizēšanā dod iespēju pilotiem un komandām, t.sk. jauniešiem parādīt sevi ātrumlaivu nacionālās sacensībās visos Latvijas reģionos un UIM kalendārās titula sacensībās, kas ik gadu notiek ārpus Latvijas. Zaļo motoru izmantošanai ir jākļūst par nākamo gadu prioritāti, lai mazinātu piesārņojuma radītās sekas dabai, cilvēku veselībai un bērnu un jauniešu nākotnei sakoptā un videi draudzīgā veidā. UIM prezidents R. Chiulli kungs atzīmēja federācijas ieguldījumu un tās pozitīvās attīstības perspektīvas nākotnē Latvijā.
09.10.2014