LŪMSF Biedru sapulce
Saskaņā ar Latvijas Ūdens motosporta federācijas Valdes lēmumu, federācijas biedru sapulce notiks š.g.21.martāplkst. 11:00.

Sapulces vieta: NB Hotel pēc adreses Slokas ielā 47, Rīgā.

Plānotā dienas kārtība:
1. 2013.gada sezonas aktualitātes.
2.Dažādi.

Lūgums savus priekšlikumus un jautājumus iesūtīt līdz š.g. 20.martam uz epastu: ieva@lumsf.lv


Veiksmīgu un sportisku 2013.gada sezonu vēlot,

Ieva Tauniņa
LŪMSF ģenerālsekretāre 

10.01.2013