LŪMSF Biedru sapulce


Saskaņā ar Latvijas Ūdens motosporta federācijas 2013.gada 04.janvāra Valdes lēmumu, federācijas ārkārtas biedru sapulce notiks š.g.05.februārī plkst. 11:00.

Sapulces vieta: NB Hotel pēc adreses Slokas ielā 47, Rīgā.

Plānotā dienas kārtība:
1. Valdes un valdes priekšsēdētāja vēlēšanas.
2. Grozījumi Statūtos.
3. Dažādi.

Lūgums savus priekšlikumus un jautājumus iesūtīt līdz š.g. 25.janvārim uz epastu: ieva@lumsf.lv


Veiksmīgu un sportisku 2013.gada sezonu vēlot,

Ieva Tauniņa
LŪMSF ģenerālsekretāre 
10.01.2013