ČEMPIONU BALLE LIEPĀJĀ2012. gada Latvijas atklātā čempionāta un Gada sportista
apbalvošanas nolikums


Organizētājs: Latvijas ūdens motosporta federācija un
Ūdens motosporta klubs „UPB energy”

Sacensību personāls:
Atbildīgais par sacensībām       Ēriks Ķiepe-Kipge
Sacensību galvenais tiesnesis    Egils Jaunskungs
Sacensību tehniskais tiesnesis    Māris Gūtmanis
Sacensību galvenā komentētāja        Baiba Veisa
Medicīniskais personāls       911
Glābēju brigāde         Glābēju komanda „Cepums”.

Datums:      2012. gada 1.decembris.

Laivu klases:       JT-250, T-550, S-500, O-500, F4s, R-1000, RN-2000, F2, Komandu vērtējums.

Notikuma vieta:    Atpūtas centrs „Libava”, Vecā Ostmala 29, Liepāja, LV-1034
http://www.libava.lv/

Dienas kārtība:    19:00 – 19:30 Dalībnieku reģistrācija;
19:00 – 20:00 Tehniskā apskate;
20:03 Dalībnieku sapulce (Svinīgā atklāšana);
20:15 Treniņbraucieni (Tikai tas, kurš pazīst pagātni, var saprast tagadni, un tikai tas, kurš saprot tagadni, var noteikt nākotni. /Silvana de Mari/);
21:10 Kvalifikācija. (Apbalvošana);
22:00 – 04:00 Starts (Atrakcijas un ballīte).

Sacensību formāts: Viens brauciens.

Dalības maksa: 10,00 Ls no personas (cenā iekļauts: telpu noma, aukstais galds, dzīvā mūzika, vakara vadītājs) ar pārskaitījumu uz bankas kontu:
Pārskaitījums veicams līdz 2012. gada 15. novembrim.
Maksājot pēc norādītā datuma vai uz vietas, netiek garantēta vieta pie galda.
Sīkāka informācija pa tālruni: +371 26766227 (Egils)

Atbildība: Visiem dalībniekiem būs jāparaksta atsevišķs dokuments, kurā apliecinās, ka dalība konkrētajās sacensībās ir uz viņu pašu atbildību un risku.

Dalībnieku sapulce: Saskaņā ar dienas kārtību. Sportista neierašanās uz sapulci tiks interpretēta kā viņa dalības atsaukšana no sacensībām.

Treniņi: ir atļauti tikai pēc tehniskās, mandātu komisijām un dalībnieku obligātās sapulces. Treniņiem jānotiek tikai pa trasi. Jebkādi treniņi izņemot oficiālos nav atļauti. Braucējs, kurš nepilda šo noteikumu tiek diskvalificēts.

Tehniskā pārbaude: Jebkuru var nepielaist pie sacensībām, ja tā neiziet tehnisko pārbaudi, kas notiks uz vietas pirms sacensībām

Žūrija: Izdomāsim uz vietas

Papildus noteikumi: Organizētājiem ir tiesības izdot papildus noteikumus, kas šajās sacensībās ir tik pat saistoši kā šis nolikums.

Sacensību apturēšana: Sacensību gaitu var apturēt sacensību galvenais tiesnesis, ja:
-   ir noticis kāds ievērojams incidents;

Trases un Boju sabojāšana: Par trases (telpu) un bojas (inventāra) sabojāšanu ir atbildīgs katrs dalībnieks. Sods par sacensību trases un/vai bojas sabojāšanu sods tiek nomaksāt uz vietas galvenajam tiesnesim.

Protesti: Protestiem jābūt iesniegtiem laikā, latviešu valodā, sacensību sekretariātā, tiem jābūt adresētiem sacensību žūrijai

Apbalvošana: Balvu fonds sastāv no balvām pirmo trīs vietu ieguvējiem.

Naktsmītnes: Ja kādam sacensību dalībniekam nepieciešamas naktsmājas lūdzu laicīgi sazināties ar sacensību galveno tiesnesi.

Apkārtne: Ikvienam dalībniekam jārūpējas par apkārtnes sakopšanu.

Pārējie noteikumi:
Organizators patur sev tiesības:
Organizatorisku iemeslu dēļ izdarīt izmaiņas noteikumos un laika plānā un publicēt šīs izmaiņas, pakļaut visus sacensību dalībniekus alkohola testu pārbaudei.
Organizators pieprasa visu dalībnieku obligātu dalību oficiālajās šo sacensību atklāšanas un slēgšanas ceremonijās.
Organizatori aicina dalībniekiem izmantot viņu komandu simboliku un tērpus.

Visa pārējā informācija tiks paziņota braucēju sapulcē.

24.10.2012